Birim Ortak Dersler

Sevgili öğrencilerimiz, Birim Ortak Dersler koordinatörlüğü, sizlerin bağlı olduğu yüksekokul veya fakültelerinizde ortak okutulan derslerin koordinasyonunu sağlamak için oluşturulmuştur. Aşağıda belirtilen organizasyon şeması her akademik birimin koordinatörlüğünü göstermektedir. Birim ortak dersler,  kayıtlı olduğunuz programınızla alakalı mesleki seçmeli dersleri kapsamaktadır.

 

Birim Ortak Dersler Koordinatörlükleri