Birimler Arası Ortak Dersler

Sevgili öğrencilerimiz, Birimler Arası Ortak Dersler; matematik, istatistik, fizik, kimya ve biyoloji derslerinden oluşmaktadır. Kayıtlı olduğunuz programların gereksinimleri doğrultusunda ve farklı seviyelerde oluşturulan ders içeriklerin farklı dönemlerde ders programlarınızda yer almaktadır. Birimler arası ortak derslerinizin koordinasyonu sağlayan ders koordinatörlerine yönelik organizasyon şeması aşağıda gösterilmiştir.

 

Birimler Arası Ortak Dersler Koordinatörlükleri