Estü Ortak Dersler

ESTÜ Ortak Dersleri, aşağıda organizasyon şemasında gösterildiği üzere 6 temel grup altında toplanmıştır. Bu koordinatörlük kapsamında yer alan dersler, sizlerin sadece kendi alanınızda uzmanlık sağlamaktan çok entellektüel birikim sağlayabileceğiniz, kendinizi geliştirebileceğiniz, sanatsal yönünüze ağırlık kazandırabileceğiniz, spor etkinliklerine katılabileceğiniz, bilişim teknolojileri konusunda çağı yakalayabileceğiniz ve yabancı dil olarak sadece ingilizce değil birçok farklı dili öğrenebileceğiniz ve mesleki gereksinimleriniz doğrultusunda sizlere sunulmuş birçok farklı derslerden oluşmaktadır.

ESTÜ Ortak Dersler içerisinde yer alan her koordinatörlüğün içerisinde görevli öğretim elemanlarımız alanında uzman akademik kadrodan oluşmaktadır. Her koordinatörlüğün kendi içerisinde koordinasyonunu sağlayan koordinatörü bulunmaktadır.

Oluşturulan bu yapı sizlerin bu grupta alacağınız dersler ile günceli yakalamanızın sürekliliğini sağlamayı hedeflemektedir.

      ESTÜ Ortak Dersleri Koordinatörlükleri