Hakkımızda

Bölümümüz, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nün bünyesinde ortak derslerin yürütülebilmesi ve koordinasyonun sağlanabilmesi amacıyla Ortak Dersler Bölümü açılması konusundaki teklifi 21.08.2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, söz konusu teklif uygun görülmesi sonucunda açılmıştır.

Bölümümüz, siz değerli öğrencilerimize 21. yüzyılın gerektirdiği becerileri kazanmanıza katkı sağlamayı, entelektüel bilgi birikimine sahip olmanızı, ESTÜ ortak dersleri ile kendi alanınıza ek olarak farklı bir alanda bilgi sahibi olmanızı veya beceri geliştirmenizi hedeflemektedir.

Eğitim ve öğretimde sizlere katmak istediğimiz değerler;

  • Akademik Yetkinlik

  • Yaratıcılık/Yenilikçilik İnovasyon

  • Kurumsal Aidiyet

  • Değer Yaratan Bireyler

  • Küresel Rekabet

  • Yaşamaboyu Öğrenim

  • Analitik Düşünme Yeteneği

  • Ekip Çalışmasına Uyum

  • Toplumsal Katkı

  • Sosyal Sorumluluktur.